افزودن کانال جدیددر این سایت گلچینی از کانالهای مفید شامل کانال های علمی و کانال های مذهبی و ... تلگرام که دارای ویژگی هایی مثل مذهبی بودن، علمی بودن، برای همه مناسب بودن، محدود بودن تعداد پیام در روز و ... معرفی گردیده است.
اگر کانال شما ویژگی های فوق را دارد می توانید از این طریق به دیگران معرفی کنید.
 نام کانال(ترجیحا فارسی):
 شرح کانال(حداکثر دو خط):
 آی دی کانال: توجه: کانال باید عمومی باشد
 رمزعبور:
 تکراررمزعبور:
 تعداد اعضاء:
 آدرس ایمیل مدیراصلی:
 شماره همراه مدیراصلی:
 آی دی تلگرامی مدیراصلی:
 موضوع اصلی کانال:
 موضوع دوم کانال:
درضمن به منظور تبلیغ کانال شما باید متن زیر را در کانال خود قرار دهید(تبلیغ کانال شما نیز به کانالهای دیگر ارسال خواهدشد):

متن فوق را در کانال گذاشتم